top of page

Studies, Boeken en Publicaties

Foto 15.jpeg

Veelweterij brengt geen wijsheid (Heraclitus)

De publicaties van de Belgische School voor Jungiaanse Psychoanalyse worden onder de vorm van Psychoanalytische Studies uitgegeven. In deze studies wijden we onze aandacht aan een verzameling teksten van een bepaalde auteur, of verdiepen we ons in diverse thema's. 

U vindt een inhoudstafel van de verschillende nummers door te klikken op Studies.

Elk nummer van de Psychoanalytische Studies kunt u bestellen voor 10 euro, exclusief verzendingskosten. Daartoe mailt u naar marieanne.smet@skynet.be met de vermelding van de nummers die u wilt bestellen. Uw bestelling wordt u, samen met de kostennota toegestuurd. U stort het gevraagde bedrag op het rekeningnummer: 068-2155475-65 (IBAN: BE18 0682 1554 7565 SWIFT BIC: GKCCBEBB) van de BSJP.

Publicaties in boekvorm vindt u onder Boeken

Bij teksten online: Hier zijn enkele artikels online beschikbaar

Afbeeldingen op deze site zijn uit het Rode Boek van C.G. Jung

bottom of page