top of page

U zoekt een Jungiaans psycho-analyticus?

lllmm.jpg

De schoen die de een past knelt bij de ander. En zo heeft iedereen zijn maat van een bevredigend leven. (C.G. Jung)

Vele redenen zijn mogelijk waarom u op zoek gaat naar een psychoanalytisch geschoold psychotherapeut. Problemen en symptomen kunnen heel verscheiden zijn en kunnen zich voordoen op heel wat gebieden. Maar over het algemeen richt men zich tot een psychotherapeut omdat 'het niet goed gaat', men zich in zijn moeilijkheden gevangen voelt, en zich niet in staat voelt om er alleen uit te komen.

Psychoanalytische therapie biedt een kader waarin zich een proces van samenwerking kan ontwikkelen waarbij een zoektocht, om met deze moeilijkheden om te gaan, mogelijk wordt.

De psychoanalyticus maakt ruimte voor gedachten, gevoelens, verlangens, herinneringen, dromen, wensen die elders niet gemakkelijk aan bod komen. Dat maakt het mogelijk deze te dragen, te onderzoeken en te verteren. Zowel onverwerkte en vaak onbewuste gevoelens uit het verleden, als nog niet ontloken aspecten van de persoonlijkheid, kunnen zo geïntegreerd worden.

Het psychoanalytisch proces volgt haar eigen ritme en de duur van de therapie is moeilijk op voorhand te bepalen. Het is belangrijk dat u een psychoanalyticus kiest bij wie u zich gehoord voelt en in wie u vertrouwen heeft. In een Jungiaanse therapie gaat het om de erkenning van het potentieel in elk individu, en wordt er gewerkt rond het begrijpen en overwinnen van obstakels.

Depressie, angsten en allerlei symptomen kunnen het gevolg zijn van een onvolledige ontwikkeling van het zelfbewustzijn. Anderszijds slaagt men er niet in zichzelf te zijn en zichzelf te worden.

Het is dan ook belangrijk dat de therapie en de relatie met de therapeut in een veilig kader kunnen plaatsvinden, omdat men hier voor het eerst het risico aangaat zichzelf te zijn.

De psychoanalytici van onze School hebben allen een academische masteropleiding en zijn psychiatrisch of psychologisch geschoold. Zij hebben een persoonlijke psychonanalyse doorgemaakt en bestuderen naast het werk van pioniers als Freud en Jung ook vele andere, ook hedendaagse, psychoanalytische auteurs.

bottom of page