top of page

Voorwaarden tot aanvaarding

P1020693.JPG

Deze zijn uitgebreid terug te vinden in het Huishoudelijk Reglement

- Voor aspiranten

 

  • Er moet een voldoende lang engagement (80 sessies) in een persoonlijke analyse geweest zijn ij een door de IAAP erkende psychoanalyticus. Het opleidingscomité zal dit beoordelen.

  • Houder zijn van een universitair diploma (geneeskunde, psychologie of equivalent) en bewijs kunnen leveren van klinische en psychiatrische opleiding en ervaring (1 jaar stage).

  • Een schriftelijke akkoordverklaring met de statuten, het huishoudelijk reglement en de ethische code van de BSJP.

  • Een ontmoeting hebben met 2 leden van het opleidingscomité van de BSJP. Deze gesprekken worden gehonoreerd.

 

Het opleidingscomité beslist over de aanvaarding als aspirant en deelt dit mee aan de Voorzitter en de Algemene Vergadering.

- Voor kandidaten

 

  • Een engagement van minimum 240 sessies in een persoonlijke psychoanalyse.

  • Gedurende de laatste 2 jaar actief hebben deelgenomen als aspirant aan het theoretisch opleidingsprogramma.

  • In papers voldoende theoretisch inzicht hebben bewezen op het gebied van de analytische psychoanalyse en de psychoanalyse.

  • Op een doorleefde manier de invloed van de eigen persoonlijkheid op het werk met de analysanden kunnen bespreken.

  • Beschikken over de nodige kwaliteiten om, onder supervisie van de didactici van de BSJP het analytisch werk met analysanden uit te voeren.

  • Bovenvermelde items worden in een ontmoeting met 2 leden van het opleidingscomité besproken. Deze ontmoetingen worden gehonoreerd.


Het opleidingscomité evalueert de kandidaten en brengt advies uit aan de Algemene Vergadering, die uiteindelijk over de aanvaarding als kandidaat beslist.

- Voor leden

Na de casuspresentatie beslist de algemene vergadering over de coöptatie.

bottom of page