top of page

Toelatingsvoorwaarden

P1020693.JPG

Deze zijn ook terug te vinden in het Huishoudelijk Reglement

- Voor aspiranten

  • Er moet een voldoende lang engagement in een persoonlijke analyse geweest zijn. Andere psychotherapeutische ervaringen kunnen in aanmerking genomen worden. Het opleidingscomité zal dit beoordelen.

  • Een schriftelijke akkoordverklaring met de statuten, het huishoudelijk reglement en de ethetische code van de BSJP. 

  • Een ontmoeting hebben met 2 leden van het opleidingscomité van de BSJP. Deze gesprekken worden gehonoreerd.

Het opleidingscomité beslist over de toelating tot aspirant en deelt dit mee aan de Voorzitter en de Algemene Vergadering.

- Voor kandidaten

  • Een engagement van minimum 240 sessies in een persoonlijke psychoanalyse.

  • Houder zijn van een universitair diploma (geneeskunde, psychologie of equivalent) en bewijs kunnen leveren van klinische en psychiatrische opleiding en ervaring.

  • Gedurende de laatste 2 jaar actief hebben deelgenomen als aspirant aan het theoretisch opleidingsprogramma.

  • In papers voldoende theoretisch inzicht hebben bewezen op het gebied van de analytische psychoanalyse en de psychoanalyse.

  • Op een doorleefde manier de invloed van de eigen persoonlijkheid op het werk met de analysanden kunnen bespreken.

  • Beschikken over de nodige kwaliteiten om, onder supervisie van de didactici van de BSJP het analytsich werk met analysanden uit te voeren.

  • Bovenvermelde items worden in een ontmoeting met 2 leden van het opleidingscomité besproken. Deze ontmoetingen worden gehonoreerd.

Het opleidingscomité evalueert de kandidaten en brengt advies uit aan de Algemene Vergadering, die uiteindeijk over de toelating tot kandidaat beslist.

- Voor leden

Na de casuspresentatie beslist de algemene vergadering over de coöptatie.

bottom of page