top of page

Studiedagen

1995-1996: Eerste cyclus: ‘C.G. Jung, S. Freud en M. Klein: een psychoanalytische benadering’

 

(1) Zaterdag 9 september 1995: Het concept ‘archetype’ in het oeuvre van C.G. Jung (Dirk Vergaert)

(2) Zaterdag 14 oktober 1995: Inleiding tot het oeuvre van S. Freud - 1ste deel (Patrick Vandermeersch)

(3) Zaterdag 18 november 1995: De Jungiaanse instanties: ik, Zelf, schaduw, persona, anima/animus (Jef Dehing)

(4) Zaterdag 9 december 1995: Inleiding tot het oeuvre van M. Klein - 1ste deel (Michel Graulus)

(5) Zaterdag 13 januari 1996: Individuatie en overdracht in het oeuvre van C.G. Jung (Dirk Vergaert & Marc Leysen)

(6) Zaterdag 10 februari 1996: Inleiding tot het oeuvre van S. Freud – 2de deel (Jos Corveleyn)

(7) Zaterdag 9 maart 1996: De droom in de Jungiaanse psychoanalyse (Dirk Vergaert)

(8) Zaterdag 11 mei 1996: Inleiding tot het oeuvre van M. Klein – 2de deel (Michel Graulus)

(9) Zaterdag 8 juni 1996: Symbool en teken bij C.G. Jung; de gevoelsfunctie (Jef Dehing)

 

 

1996 - 1997: Tweede cyclus:  ‘Na Jung, Freud en Klein: de tweede generatie’

 

(10) Zaterdag 12 oktober 1996: Inleiding tot het werk van D.W. Winnicott (Jef Dehing & Dirk Vergaert)

(11) Zaterdag 16 november 1996: Inleiding tot het werk van Marie-Louise von Franz (Ciske Balhan)                                

Inleiding tot het werk van Michael Fordham (Dirk Vergaert)

(12) Zaterdag 14 december 1996: Inleiding tot het werk van Michael Balint (Jan Cambien)

Inleiding tot het werk van Heinz Kohut (Arseen De Rijck)

(13) Zaterdag 11 januari 1997: Inleiding tot het werk van Jacques Lacan (Philippe Van Haute)

(14)Zaterdag 8 februari 1997: Inleiding tot het werk van James Hillman (Jan Tilley)

Inleiding tot het werk van Otto Kernberg (Myriam Van Gael)

(15) Zaterdag 8 maart 1997: Inleiding tot het werk van W.R. Bion (Jef Dehing)

(16) Zaterdag 26 april 1997: Inleiding tot het werk van Donald Meltzer (Michel Graulus)

 

 

 1997-1998: Derde cyclus:  ‘Psychoanalytische theorieën en praktijk: een caleidoscoop’

 

(17) Zaterdag 20 september 1997: Honderd jaar W. R. Bion - Herinneringen aan een toekomst. 

Jef Dehing: Bion et Jung - Analogieën en tegenstellingen;

Ludwina Van Bouwel: ‘De onnoembare dreiging van het oneindige heelal’ - Op zoek naar een Bioniaanse interpretatie van de psychose;

Rudi Vermote: Reflecties bij en met de ‘grid’;

Michel Thys & Jan Cambien: Bion en de filosofie.

(18) Zaterdag 22 november 1997: Aspecten van het werk van C.G. Jung:

Dirk Vergaert: Het Complex;

Ciske Balhan: ‘Het Kind’ bij Jung;

Rosemary Gordon: The symbol maker’s dilemma.

(19) Zaterdag 14 februari 1998: Overdracht en Tegenoverdracht I :

Freud. (Jos Corveleyn),

C.G. Jung (Dirk Vergaert),

M. Klein (Michel Graulus) et

J. Lacan (Philippe Van Haute)

(20) Zaterdag 9 mei 1998: Overdracht en Tegenoverdracht II:

Ferenczi (Johan De Groef),

D.W. Winnicott (Dirk Vergaert), W.R. Bion (Jef Dehing),  

‘Post-Kleinianen’ (Michel Graulus)

 

1998-1999: Vierde cyclus: ‘Een hedendaags psychoanalyticus: Thomas H. Ogden’

 

(21) Zaterdag 19 september 1998: The Matrix of the Mind:Object Relations and the Psychoanalytic Dialogue (1986), ingeleid door Jan Cambien en Dirk Vergaert

(22) Zaterdag 28 november 1998: The Primitive Edge of Experience (1989), ingeleid door Ciske Balhan en Ludi Van Bouwel

(23) Zaterdag 16 januari 1999: Subjects of Analysis (1994), ingeleid door Michel Thys en Marc Leysen 

(24) Zaterdag 20 maart 1999: Reverie and Interpretation - Sensing Something Human (1997), ingeleid door Jef Dehing en Rudi Vermote

 

1999-2000: Vijfde cyclus

 

(25) Vrijdag 15 oktober 1999: James S. Grotstein:

Projective Identification and Trans-Identification: A Reconsideration of the Concept (Response by Rudi Vermote) - The Ineffable (Numinous) and Phenomenal Subject of Psycho-Analysis. (Response by Hester McFarland Solomon).

(26) Zaterdag 27 november 1999: Inleiding tot het werk van Sandor Ferenczi (Johan De Groef). 

(27) Zaterdag 5 februari 2000: Paul Moyaert: Ethiek en Sublimatie (1996)

Kritische bespreking door Fons Van Coillie en Jef Dehing en debat met de auteur.

(28) Zaterdag 1 april 2000: Sabina Spielrein tussen Freud en Jung, 

Ingeleid door Patrick Vandermeersch en Dirk Vergaert.

 

 

2000-2001: Zesde cyclus

 

(29) Zaterdag 7 oktober 2000: Arseen De Rijck: Inleiding tot het werk van W.R.D. Fairbairn.

(30) Zaterdag 18 november 2000: Paul Verhaeghe: Liefde in tijden van eenzaamheid (1998)

Kritische bespreking door Philippe Van Haute en Jef Dehing en debat met de auteur.

(31) Zaterdag 27 januari 2001: “Het ‘Zelf’ in de psychoanalyse”:

Rudi Vermote: ‘Van Hartmann tot Boeddha – of hoe de houding ten opzichte van het ‘Zelf’ de psychoanalytische wereld verdeelt’;

Michel Graulus: ‘Het ‘zelf’ bij Klein en de Kleinianen’;

Dirk Vergaert: ‘Het ‘Zelf’ bij Jung en de Jungianen’.

(32) Zaterdag 12 mei 2001: Jef Dehing: Inleiding tot het werk van Ignacio Matte Blanco

(1908-1995).

 

2001-2002: Zevende cyclus

 

(33) Zaterdag 20 oktober 2001 : Psychoanalyse en andere psychotherapeutische paradigma’s.

Paul Eelen: Psychoanalyse en gedragstherapie: vergeten en vertekende roots;

Edith Ostyn: Psychoanalyse en systeemtherapie: van historiciteit tot interventie; Germain Lietaer: Psychoanalyse en cliëntgericht-experiëntiële therapie: verre of dichte familie?

Ciske Balhan: Over eetstoornissen: op het raakvlak tussen psychoanalyse en gedragstherapie.

(34) Zaterdag 15 december 2001 : Psychoanalyse en ontwikkelingspsychologie.

Nicole Vliegen: Inleiding tot het werk van Daniel N. Stern.

(35) Zaterdag 2 februari 2002 : Psychoanalyse en wetenschap.

Joris Vandenberghe: Psychoanalyse en ‘Evidence Based Medicine’;

Hugo D’haenen: Ontwerp van een natuurwetenschappelijke psychologie: een eeuw later;

Jef Dehing: Psychoanalyse: dubbelblind?

Dirk Vergaert: Jung en de Westerse wetenschap.

(36) Zaterdag 27 april 2002 : Psychoanalyse en ethologie.

            Nelleke Nicolai: De erfenis van John Bowlby: over hechting en de theory of mind.

 

 

2002-2003: Achtste cyclus

 

(37) Zaterdag 16 november 2002 : Sigmund Freud : Ter introductie van het narcisme (1914).

            Inleiding en commentaar door Paul Moyaert en Dirk Vergaert.

(38) Zaterdag 8 februari 2003 :Carl Gustav Jung : Psychotherapie (1921-1951).

            Inleiding en commentaar door Mia Nijsmans en Jan Cambien.

(39) Zaterdag 24 mei 2003 : Jacques Lacan : La direction de la cure et les principes de son pouvoir (1958). Inleiding en commentaar door Fons Van Coillie en Jef Dehing.

 

2003-2004: Negende cyclus

 

(40)Zaterdag 8 november 2003 : Paul Verhaeghe : Over normaliteit en andere afwijkingen (2002). Inleiding en commentaar door de auteur, kritische reacties door Rudi Vermote en Jef Dehing.

(41) Zaterdag 7 februari 2004 : Sublimatie :

Paul Moyaert : Sublimatie bij Freud-Lacan en Vergote; 4Dirk Vergaert : Sublimatie bij Jung;

Guy Verbruggen : Sublimatie, van Klein tot Ogden.

(42) Zaterdag 15 mei 2004 : Psychoanalyse en kunst:

Raf De Smedt : ‘Het analogon van besluiteloosheid’ – Over het ontstaan van een artefact;

Mark Kinet : Psychoanalyse en poëzie;

Jan Van Camp : Psychoanalyse en muziek;

Lieven Jonckheere : Psychoanalyse en beeldende kunst : de inktspiegel als object-oorzaak in het œuvre van Jan Van Oost.

 

2004-2005: Tiende cyclus: Het subject: snijpunt tussen lichaam en ander:

 

(43) Zaterdag 23 oktober 2004: Intersubjectiviteit in de psychoanalytische theorie en praktijk

Jean-Marie Spriet: De betrokkenheid van de analyticus bij het analytische werk;

Fons Van Coillie: Intersubjectiviteit bij Lacan;

Mia Nijsmans: Post-Bioniaanse vertalingen van intersubjectiviteit;

Dirk Vergaert: Dromen met het Licht aan: de intersubjectieve Jung?

(44) Zaterdag 26 februari 2005: Inleiding tot het werk van Szondi:

Kurt Valcke: Inleiding tot de pathoanalyse en tot de antropopsychiatrie van Schotte, vertrekkende vanuit de Lotsanalyse van Szondi;

Bob Maebe: C.G. Jung bij L. Szondi, strategische bondgenoot;

Marc Ledoux: De logica van het onbewuste bij S.Freud, J.Lacan, L.Szondi en C.G.Jung

(45) Vrijdag 22 april 2005: Judith Mitrani

Some Technical Implications of Klein’s Concept op ‘Premature Ego Development’ (Respondent: Jan Cambien) – Cast in the Shadow of the Mother: The Role of Unmentalized Experience in the Emotional Etiology of Fibromyalgia (Respondent: Jan Wiener)

 

2005-2006: Elfde cyclus

 

(46) Zaterdag 26 november 2005: ‘Studien über Hysterie’ – anno 2005:

Boudewijn Van Houdenhove: Van hysterie tot CVS. Psychoanalyse en neurowetenschap;

Hubert Van Hoorde: De terugkeer van de hysterie;

Lut De Rijdt: Het nieuwe lijden van Dora;

Dirk Vergaert: Jung en hysterie: de vermiste diagnose

(47) Zaterdag 18 maart 2006: Psychoanalyse vandaag – eindig of oneindig?

Jean-Marie Spriet: De evolutie van de psychoanalyse – Naar welk(e) model(len)? Andreas De Block: De evolu­tie van een darwinistische psychoanalyse;

Alice Andries: Through a glass darkly… Dwalen door de psycho­analyse;

Mia Nijsmans: De op-lossing van de psychoanalyse? Een pleidooi voor de meerdimensionale mens .

 

2006-2007: Twaalfde cyclus: “Hedendaagse stromingen in de psychoanalyse”

 

(48) Zaterdag 21 oktober 2006:  Stern, D.N.: “The Present Moment in Psychotherapy and Everyday Life”  (New York-London: W.W.Norton & Company. 2004).

Antoon De Bruyne: “Nu” = heden, verleden en toekomst.

Jef Dehing: “Nu” – in muziek en psychotherapie.

(49) Zaterdag 3 februari 2007: Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E.L. & Target, M.: “Affect regulation, mentalization and the development of the self” (New York: Other Press, 2002).

Rudi Vermote: Het mentalisatie-concept bij Fonagy en Target: ontwikkeling en evolutie, klinische toepassing en verhouding met analoge concepten bij Bion en de Franse School.

Philippe Van Haute: Ontwikkelingspsychologie en psychoanalyse: een moeilijk huwelijk?

(50)Vrijdag 20 april 2007: “Jung Revisited”.

Dirk Vergaert: De trickster-schoenmaker en zijn leest: misvattingen over Jung.

Harry Stroeken: Jung in de ogen van Freudianen .

Jef Dehing: Jungs vergeten bijdragen tot de psychoanalyse.

Paul Moyaert: Respons.

 

2007-2008: Dertiende cyclus: “Psycho-analysis revisited”

 

(51) Zaterdag 1 december 2007: Fons Van Coillie: “De ongenode gast. Zes psychoanalytische essays over het verlangen en de dood.” (‘Vragen aan Freud’, Boom, Amsterdam, 2004).

Kritische bespreking door Marc Hebbrecht en Jef Dehing. Plenaire discussie met de auteur.

(52) Zaterdag 1 maart 2008: Michel Thys: “Fascinatie. Een fenomenologisch-psychoanalytische verkenning van het onmenselijke” (‘Vragen aan Freud’.  Boom, Amsterdam, 2004).

Kritische bespreking door Erik Mertens en Dirk Vergaert. Plenaire discussie met de auteur.

(53) Zaterdag 26 april 2008: ‘Wat werkt er nu in psychoanalytische therapie?’

Myriam Van Gael, Mia Nijsmans, en de deelnemers.

 

2008-2009: Veertiende cyclus: “Valkuilen van de psychoanalytische benadering – een klinische exploratie”

 

(54) Zaterdag 22 november 2008: Bewust/Onbewust.

Jan Cambien: To have or not to have – an unconscious…

Jef Dehing: “Who’s there?” Het zelf – bewust of onbewust?

Sonja Sleegers: Heen en weer tussen bewust en onbewust: de veerman als vriend of vijand.

(55) Zaterdag 14 februari 2009: De droom.

Leo Ruelens: De droom: de waarheid van het subject?

Lieven Jonckheere:  De Zoon, de Vader, zijn Fiets en zijn Fallus: dromen om een goede vader te worden.

Jan Tilley: “Koning van een eindeloze ruimte – als ik geen slechte dromen had…” – Twee verdwaalde zielen in de Dream Factory.

(56) Zaterdag 9 mei 2009: Overdracht/Tegenoverdracht.

Annette Watillon: Tegenoverdracht versus empathie

Danny Verstraeten: ‘Pas-de-deux: paardans of dubbelspel?’ Over overdrachtelijke processen bij analytische koppeltherapie.

Dirk Vergaert: Het geweld van de overdracht

 

2010: Vijftiende cyclus:

 

(57) Zaterdag 8 mei 2010:

Paul Verhaeghe:  ‘Het einde van de psychotherapie’

Respondenten: Myriam Van Gael en Jef Dehing.

 

2011: Zestiende cyclus: “Wat ervaren we als ‘destructief’ in de praktijk?”

 

(58) Zaterdag 8 oktober 2011 (voorzitter: Jef Dehing):

Jean-Marie Spriet: Het ‘negatieve’ in theorie en praktijk.

Fons Van Coillie: “Laat mij gerust!” – Depressie, destructie, doodsdrift.

(59) Zaterdag 3 december 2011 (voorzitter: Mia Nijsmans):

Jacqueline Godfrind: Destructiviteit – het lijden van de tegenoverdracht.

Dirk Vergaert: De destructie van het spreken.

 

 

2012-2013: Zeventiende cyclus: “Het lijf in de psychotherapie”: ‘Is there some-body?’

 

(60) Zaterdag 2 februari 2013:

Marc Leysen: ‘There is no such thing as a mind’

Nelleke Nicolai: ‘Trauma and the body’ – Psychotherapie van complexe posttrauma­tische stressstoornissen.

(61) Zaterdag 23 maart 2013:

Jef Dehing: ‘Communicatieve muzikaliteit’ in de therapeutische relatie

Frans Depestele: In therapie zijn: hoe is het lichaam in therapie?

 

2015: Lustrum studiedag – 20 jaar BSJP: “Patchwork”

 

(62) Zaterdag 14 november 2015

Dirk Vergaert: ‘Patchwork, het schaduwspel van het onbewuste’

Andrew Samuels: ‘The many and the one: pluralism and diversity in the person, in psychotherapy and in politics’

Daniel Kipman: ‘The theory is unitary. Models are changeable. Psychoanalysis from Freud till today’

 

2017: Studienamiddag, 13 oktober: “Het symbolisch bewustzijn”

           

(63)     Tjeu van den Berk: ‘Het symbolische bewustzijn’

            Jan Cambien: ‘In de schaduw van de verlichting’

           

2018: Studienamiddag, 16 november: “Psychose en verandering”

           

(64)     Ludi Van Bouwel: ‘Transformatie doorheen psychose’

            Jos de Vogelaer: ‘Psychose en individuatiecrisis’

 

2019-2020: Achttiende cyclus: “Tussen hemel en aarde”

 

(65)  Vrijdag15 november 2019 “Spiritualiteit en psychoanalyse”

            Dirk Vergaert: ‘Cogitor ergo sum’

            Paul Moyaert: ‘Is er een band tussen een psychoanalytische therapie en spiritualiteit ?’

(66) Vrijdag 6 maart 2020  “Mystieke ervaring en psyche”

            Lieve Uyttenhove: ‘De menselijke ziel in de Middelnederlandse mystiek’

            Patrick Vandermeersch: ‘Mannelijke en vrouwelijke mystiek: andere types en een andere lichaamsbeleving ?’

bottom of page