top of page

Opleiding tot Jungiaans Analyticus

P1000090.JPG

Iemand met zijn schaduw confronteren is hem het licht laten zien (C.G. Jung)

De Belgische School voor Jungiaanse Psychoanalyse is een groep waarin men zich in permanente vorming blijvend ontwikkelt tot en als psychoanalyticus, zich engageert in de School en gecoöpteerd wordt door de andere leden.

Persoonlijk traject

De opleiding tot Jungiaans Psychoanalyticus is zowel theoretisch als klinisch en is begrijpen als een voorbereiding op een permanente vorming waarin men zich blijvend ontwikkelt tot en als psychoanalyticus. Dit wordt gezien als een persoonlijk traject waarvoor men verantwoordelijkheid neemt.

De Belgische School voor Jungiaanse Psychoanalyse is meertalig: een kennis van één van de landstalen en van het Engels is vaak onontbeerlijk.

Na contactname met het opleidingscomité wordt samen met de postulant het persoonlijk traject uitgewerkt, rekening houdend met zijn/ haar voorgeschiedenis (kennis en ervaring).

Aspiranten volgen enkel het theoretisch gedeelte; dat bestaat uit twee blokken:

  • Op basis van een literatuurlijst, waarin basiswerken over het Jungiaanse gedachtengoed geselecteerd zijn, maakt de aspirant in overleg met het opleidingscomité een keuze voor een werk waaraan hij/ zij wil werken. Dit werk wordt begeleid door een lid, eventueel in een seminarie met andere leden en resulteert in een paper. Per jaar worden twee papers verwacht.

De klinische vorming is voorbehouden aan kandidaten en bestaat uit:

  • Supervisie van hun psychoanalytisch werk bij 2 didactici van de BSJP. Het aantal supervisieuren bedraagt minimum 150 uren, gespreid over tenminste 2 jaar. De kandidaten moeten minstens 180 uren psychoanalytisch werk kunnen voorleggen.

  • Ook wordt verwacht dat zij op regelmatige basis actief aanwezig zijn op de activiteiten van de BSJP, zoals de leden die organiseren in het kader van permanente vorming.

  • Verdere theoretische verdieping, in overleg met het opleidingscomité

De permanente vorming is bedoeld voor leden én kandidaten. Dat zijn seminaries, klinische intervisie, ateliers, interne studiedagen. Lezingen en studiedagen zijn voor iedereen toegankelijk. Daarin komen klassieke maar ook hedendaagse psychoanalytische thema's, artikels en boeken aan bod. 

Om het opleidingscurriculum af te sluiten presenteert de kandidaat een casus waarin hij/ zij de leden van de school laat kennismaken met zijn/ haar werk en waarin hij/ zij aantoont theoretische en klinische inzichten op een levendige manier bij elkaar te kunnen brengen.

bottom of page