top of page

Studies

Number 33

Jef Dehing
In Nederlands (2010)
En néerlandais (2010)
In Dutch (2010)

Jef Dehing
Tussen Freud en Jung – Mythen, theorieën en dogma’s in de psychoanalyse

Number 31

Jean-Marie Spriet, Fons Van Coillie, Jacqueline Godfrind, Dirk Vergaert, Jef Dehing, Harry Stroeken, Paul Moyaert
In Nederlands (2011)
En néerlandais (2011)
In Dutch (2011)

Deel 1: Wat ervaren we als ‘destructief’ in onze praktijk ?
Jean-Marie Spriet
Het ‘negatieve’ in theorie en praktijk

Fons Van Coillie
“Laat mij gerust” – Depressie, destrutie, doodsdrift

Jacqueline Godfrind
Destructiviteit – het lijden van de tegenoverdracht

Dirk Vergaert
De destructie van het spreken

Jef Dehing
Sabina Spielrein: Die Destruktion als Ursache des Werdens – honderd jaar later

Deel 2: ‘Jung revisited’

Dirk Vergaert
De trickster-schoenmaker en zijn leest: misvattingen over Jung

Harry Stroeken
Jung in de ogen van de Freudianen

Jef Dehing
Jungs vergeten bijdragen tot de psychoanalyse

Paul Moyaert
Jung – twee vragen

Number 30

Jan Cambien, Judith Mitrani, Jan Wiener
in English, 2005
(with parallel Dutch translations for all articles)

Judith Mitrani
Some Technical Implications of Klein’s Concept of ‘Premature Ego Development'

Jan Cambien
Response to Judith Mitrani’s paper

Judith Mitrani
Cast In the Shadow of the Mother: Fibromyalgia as a Secondary Effect of the Chronic Use of Auto-Sensuous Protections

Jan Wiener
Response to Judith Mitrani’s paper

Number 29

Jan Cambien, Judith Mitrani, Jan Wiener
in English, 2005
(with parallel French translations for all articles)

Judith Mitrani
Some Technical Implications of Klein’s Concept of ‘Premature Ego Development'

Jan Cambien
Response to Judith Mitrani’s paper

Judith Mitrani
Cast In the Shadow of the Mother: Fibromyalgia as a Secondary Effect of the Chronic Use of Auto-Sensuous Protections

Jan Wiener
Response to Judith Mitrani’s paper

Number 28

Paul Moyaert, Yves Schouwaerts, Johan De Groef, Raf De Smedt, Jef Dehing, Sandor Ferenczi, Lieven Jonckheere, Guy Verbruggen, Dirk Vergaert
in Dutch, 2005

Paul Moyaert & Yves Schouwaerts
De jouissance bij Lacan – Proeve van een fenomenologische begripsverklaring

Jef Dehing
‘Sublimering’ bij Freud

Guy Verbruggen
Sublimatie : van Klein tot Ogden

Dirk Vergaert
Jung en sublimatie

Raf De Smedt
Het analogon van besluiteloosheid

Lieven Jonckheere
De inktspiegel in het oeuvre van Jan Van Oost

Johan De Groef
Overdracht en Tegenoverdracht bij S. Ferenczi

Sandor Ferenczi
Spraakverwarring tussen de volwassene en het kind (De taal van de tederheid en van de hartstocht)

Number 27

Jef Dehing, Jean-Marie Spriet, Dirk Vergaert
in Dutch, 2004

Dirk Vergaert
Voorwoord

Jean-Marie Spriet
Een tocht door de analytische theorieën en praktijk

Jef Dehing
Ten geleide
(1979) Het eerste levensjaar
(1983) Analytische psychologie en psychotherapie
(1988) Jungiaanse psychotherapie - Een poging tot zinsconstructie
(1989) (Al)macht en onmacht: enkele psychodynamische aspecten
(1989) Overdracht en psychotherapie
(1989) Over zelfmoord – Bedenkingen van een psychoanalyticus
(1991) Beelden in psychotherapie: idool of symbool
(1996) De zin van de waanzin – Metaforen en paradoxen
(1998) De eindige en de oneindige analyse – zestig jaar later

Number 26

Jef Dehing, Jean-Marie Spriet, Dirk Vergaert
in French, 2004

Jean-Marie Spriet
Un parcours dans les theories et la pratique analytiques

Dirk Vergaert
Avant-propos

Jef Dehing (1973)
Hérédité phylogénétique (Freud) et inconscient collectif (Jung)

Jef Dehing (1974)
S. Freud, l’Instinct de Mort, la Mère et la Conscience

Jef Dehing (1975)
L’illusion d’un avenir

Jef Dehing (1977)
Le contre-transfert – Concept et utilisation

Jef Dehing (1979)
Le ‘holding’ en psychothérapie : le thérapeute ‘suffisamment bon’

Jef Dehing (1980)
Le transfert comme drogue

Jef Dehing (1980)
Libido et représentations

Jef Dehing (1985)
Or et poix en analyse

Jef Dehing (1986)
Jung vu par les autres

Jef Dehing (1987)
Freud vu par Jung

Jef Dehing (1992)
La fonction transcendante – Une réévaluation critique

Jef Dehing (2001)
‘O’ – Une excursion dans le monde de l’indicible

Number 25

Jan Cambien, Jef Dehing, Mia Nijsmans, Fons Van Coillie, Dirk Vergaert
in Dutch, 2003

Jef Dehing
Jungiaanse psychoanalyse

Dirk Vergaert
Jung en dissociatie : de kroonprins van Janet

Dirk Vergaert
Onze Moeder die in de Hemelen zijt… Over narcisme

Mia Nijsmans
‘Psychotherapie.php’ – De kuur bij Jung

Jan Cambien
Jung : ‘Psychotherapie.php’

Fons Van Coillie
Over Lacans ‘La direction de la cure’

Jef Dehing
Tussen kuur en analyse : Refecties bij Lacans ‘La direction de la cure et les principes de son pouvoir’

Number 24

Balhan Ciske, Vergaert Dirk, Vliegen Nicole
in Dutch, 2002

Vergaert Dirk
De zelfdimensie bij Jung

Balhan Ciske
Over eetstoornissen: op het raakvlak van psychoanalyse en gedragstherapie.php

Vliegen Nicole
Enkele hoofdlijnen uit het werk van Daniel N. Stern

Vergaert Dirk
Jung en wetenschap

Number 23

Jef Dehing
in Dutch, 2001

Jef Dehing
Tussen psychoanalyse en wiskunde: Ignacio Matte Blanco (1908-1995)

Number 22

Jef Dehing, Fons Van Coillie, Dirk Vergaert
in Dutch, 2001

Fons Van Coillie
Over sublimatie

Jef Dehing
Over ethiek en psychoanalyse

Jef Dehing
Over Sabina (Karsten Alnaes 1994)

Dirk Vergaert
Sabina Spielrein: ‘De Dubbele Pelikaan’

Jef Dehing
Bedenkingen rond Paul Verhaeghe’s ‘Liefde in tijden van eenzaamheid’

Jef Dehing
Waarover men niet spreken kan … Psychoanalytische bedenkingen rond psychisch trauma

Number 21

Jef Dehing, Michel Graulus, Roland Schols, Jean-Marie Spriet
in French, 2001

Roland Schols
L’angoisse dans les contes de fées et les structures anthropologiques des théories psychanalytiques

Jean-Marie Spriet
Fairbairn: Etudes psychanalytiques de la personnalité

Michel Graulus
Le traumatisme psychique

Jef Dehing
Inceste, mythe et réalité Les paradoxes de la transgression

Jef Dehing
Inceste, mythe et réalité - Un épilogue

Number 20

Jan Cambien, Jef Dehing, Marie-France Dispaux, Michèle Dupont, Michel Graulus, Jean-Marie Spriet
in French, 1999

Marie-France Dispaux
Le transfert et le contre-transfert dans l’oeuvre de Freud

Michel Graulus
Transfert et contre-transfert chez les post-kleiniens

Jean-Marie Spriet
Le transfert et le contre-transfert selon Jung

Michèle Dupont
Le transfert et le contre-transfert chez Winnicott, ou du pays de ‘nulle part’ au pays du ‘on disait que’

Jan Cambien
Une histoire d’O et l’avenir de la psychanalyse

Jef Dehing
Le même et l’autre - De l’identité primordiale à la conscience discriminante

Number 19

Jef Dehing, Dirk Vergaert, Michel Graulus
in Dutch, 1999

Overdracht en tegenoverdracht:
Dirk Vergaert

De evolutie van het begrip ‘Overdracht’ in het denken van Jung

Michel Graulus
Overdracht en tegenoverdracht in het werk van Melanie Klein

Jef Dehing
D.W. Winnicott (1896-1971) over overdracht en tegenoverdracht
De psychotherapeutische situatie als recreatieve ruimte

Jef Dehing
Wilfred R. Bion over overdracht en tegenoverdracht

Number 18

Jef Dehing, Dirk Vergaert,Leysen, Michel Thys, Rudi Vermote
in Dutch, 1999

Michel Thys
Dialectiek, subjectiviteit en disconnectie – Kanttekeningen bij Subjects of analysis (Thomas Ogden)

Marc Leysen
De analyticus kan niet in zijn luie zetel gaan zitten – Reflecties rond Subjects of analysis (Thomas Ogden)

Jef Dehing
Bedenkingen rond Reverie and Interpretation (Thomas Ogden)

Rudi Vermote
Ogdens rêverieën – Over Reverie and Interpretation (Thomas Ogden)

Number 17

Ciske Balhan, Jan Cambien, Ludi Van Bouwel, Dirk Vergaert
in Dutch, 1999

Jan Cambien
Over The Matrix of the Mind (Thomas Ogden)

Dirk Vergaert
Over The Matrix of the Mind (Thomas Ogden)

Ciske Balhan
Over The Primitive Edge of Experience (Thomas Ogden)

Ludi Van Bouwel
Over The Primitive Edge of Experience (Thomas Ogden)

Number 16

Jef Dehing, Rosemary Gordon, Michel Graulus, Jacques Masure, Dirk Vergaert, Bruno Verplaetse
in Dutch, 1999

Rosemary Gordon (London)
Het dilemma van de symboolmaker

Bruno Verplaetse
Projectieve identificatie: Brug tussen fantasie en realiteit. Enkele theoretische beschouwingen

Jacques Masure
Spiritualiteit bij C.G. Jung

Michel Graulus
Enkele bedenkingen omtrent de psychoanalyse

Dirk Vergaert
Jungiaanse analyse: specifiek of illusoir?

Jef Dehing
Defensieve strategieën bij psychisch trauma: ‘splitting’, ‘dissociatie’ en ‘ambiguïteit’

Number 15

Jan Cambien, Jef Dehing, Marc Leysen, Michel Thys, Ludi Van Bouwel, Rudi Vermote
in French, 1999

‘Un faisceau d’obscurité intense - Essais psychanalytiques inspirés par W.R. Bion (1897-1979)’
Marc Leysen
Introduction

Jef Dehing
Bion et Jung - Analogies et contrastes

Ludi Van Bouwel
La menace ineffable de l’espace infini- Bion et la psychose

Rudi Vermote
Les transformations psychiques et la ‘Grille’ de Bion

Jan Cambien
Bion: médecine‹–›philosophie

Michel Thys
Entre psychose en mystique - Bion et la philosophie

Number 14

Nicole Gillet-Dieudonné, Michel Graulus, Jacques Masure, Karine Tiberghien, Dirk Vergaert, Bruno Verplaetse
in French, 1998

Karine Tiberghien (1997)
Essai d’une mise en mots d’une angoisse impensable: la non-intégration. De l’utilité de ce concept: dans l’étude et l’analyse d’une modalité non structurelle: l’organisation limite de la personnalité.

Bruno Verplaetse (1997)
Identification Projective: Un pont entre fantasme et réalité. Quelques considérations théoriques.

Nicole Gillet-Dieudonné (1997)
Identification(s) projective(s).

Jacques Masure (1997)
La spiritualité selon C.G. Jung.

Michel Graulus (1997)
Quelques réflexions concernant la psychanalyse.

Dirk Vergaert (1997)
Analyse jungienne: spécifique ou illusoire?

Number 13
Jan Cambien, Michel Graulus, Dirk Vergaert, Myriam Van Gael

in Dutch, 1997

Dirk Vergaert (1996)
Inleiding tot het werk van Michael Fordham

Jan Cambien (1996)
Inleiding tot het werk van Michael Balint

Myriam Van Gael (1997)
Inleiding tot het werk van Otto Kernberg

Michel Graulus (1997)
Inleiding tot het werk van Donald Meltzer.

Number 12

Jef Dehing
in French, 1997

Jef Dehing (1996)
Donald Woods Winnicott (1896-1971) à vol d’oiseau.

Number 11

Marcelle Guilbert, Marc Leysen, Dirk Vergaert
in Dutch, 1997

Dirk Vergaert (1995)
Het concept ‘archetype’ in het oeuvre van C.G. Jung. Enkele theoretische aspecten

Dirk Vergaert (1996)
Het begrip ‘Individuatie’ bij C.G. Jung.

Marc Leysen (1996)
De overdracht in Jungiaans perspectief

Dirk Vergaert (1996)
De droom in de Jungiaanse psychoanalyse

Marcelle Guilbert (1995)
Jung en de droom. Enkele essentiële noties

Number 10

Jef Dehing
in Dutch, 1997

Jef Dehing (1997)
‘In the process of getting to know’ Wilfred Ruprecht Bion (1897-1979)

Number 9

Jef Dehing, Marcelle Guilbert
in French, 1997

Jef Dehing (1994)
Containment, un Archétype? Le sens de la folie chez Jung et Bion

Marcelle Guilbert (1996)
Quelques aperçus sur les tendances post-Jungiennes.

Number 8

Michèle Dupont, Roland Schols, Jean-Marie Spriet
in French, 1996

Michèle Dupont (1996)
Winnicott, une certaine présence.

Roland Schols (1994)
L'angoisse de séparation dans la situation analytique.

Roland Schols (1996)
Introduction à l’oeuvre de Marie-Louise von Franz.

Jean-Marie Spriet (1996)
Les troubles limites de la personnalité.

Roland Schols (1996)
Introduction à l’oeuvre de Michael Balint.

Jean-Marie Spriet (1996)
Les personnalités narcissiques.

Number 7

Jef Dehing
in Dutch, 1996

Jef Dehing (1996)
Donald Woods Winnicott (1896-1971) in vogelvlucht

Number 6

Michèle Dupont, Marc Leysen, Jacques Masure, Roland Schols
in French, 1996

Michèle Dupont (1996)
Tourner la page, un style de vie - Le travail de deuil chez Melanie Klein.

Marc Leysen (1992)
Nager à contre-courant. Psychothérapie de patients à organisation limite de la personnalité.

Jacques Masure (1996)
Les instances jungiennes: ombre, persona, moi, anima, animus, Soi.

Roland Schols (1995)
Les aspects psychologiques de L’Archétype de la Mère de C.G. Jung.

Number 5

Jef Dehing
in Dutch, 1996

Jef Dehing (1996)
Symbool en gevoelsfunctie bij C.G. Jung: Een gecommentarieerde bloemlezing

Number 4

Marcelle Guilbert
in French, 1996

Marcelle Guilbert (1984)
Jung et les rêves. Essai de relevé des idées essentielles de C.G. Jung sur les rêves.

Marcelle Guilbert (1995)
La notion d’archétype dans l’oeuvre de C.G. Jung.

Number 3

Roland Schols, Jean-Marie Spriet
in French, 1996

Jean-Marie Spriet (1996)
Deux familles d’esprit: l’âme ou la machine.

Roland Schols (1996)
L’individuation dans La dialectique du Moi et de l’Inconscient de C.G. Jung.

Jean-Marie Spriet (1984)
Essai de présentation des conceptions thérapeutiques de C.G. Jung.

Jean-Marie Spriet
Le transfert selon C.G. Jung, dans La Psychologie du Transfert

Number 2

Michèle Dupont, Michel Graulus, Robert Piette, Roland Schols
in French, 1995

Michel Graulus(1995)
Introduction à l’oeuvre de Melanie Klein

Michèle Dupont (1995)
Melanie Klein “entre” Freud et Jung

Roland Schols (1994)
Processus d’individuation, régression bénigne, régression maligne

Robert Piette (1992)
Introduction à la pensée de D.W. Winnicott.

Number 1:

Jef Dehing

in French, 1995

Jef Dehing (1982)
Freud et Jung - Essai d’analyse des divergences théoriques à partir de la confronta­tion entre les deux hommes.

Jef Dehing (1984)
Freud et Jung - Deux modes de pensée

bottom of page