top of page

Ethische Commissie

De ethische commissie van de Belgische School voor Jungiaanse Psychoanalyse, B.S.J.P. of de School genoemd, is samengesteld uit drie, door de algemene vergadering verkozen, leden. Zij komt samen om de eventuele klachten, tegen leden of kandidaatleden die analyse uitoefenen onder supervisie van de School, te onderzoeken. Zij kan eveneens geconsulteerd worden om vragen, die betrekking hebben op ethische kwesties over de analytische praktijk, te behandelen.

 

1. Werking

1.1 De ethische commissie staat ter beschikking van ieder lid dat wenst te spreken over een ethisch probleem dat hem alleen betreft. Dergelijk initiatief wordt geheim gehouden.

 

1.2. De ethische commissie is belast met het ontvangen van elke klacht betreffende het niet-respecteren van de deontologische code, en met het onderzoeken ervan, rekening houdend met beide partijen. Op deze basis komt het haar toe te oordelen of het bij dit onderzoek kan blijven, onder haar verantwoordelijkheid alleen.

 

1.3. De ethische commissie is bevoegd om kleinere sancties uit te spreken. Grotere sancties worden voorgesteld aan het uitgebreid bureau (ethische commissie en raad van bestuur). Ze zijn voorlopig van kracht en zijn onderworpen aan de eerstvolgende algemene vergadering, die ze kan bekrachtigen.

 

1.4. De kleinere sancties zijn:

• de waarschuwing;

• de blaam;

• herstellende maatregelen;

• probatie-maatregelen voor een beperkte duur;

 

1.5. De grotere sancties zijn:

• de tijdelijke opheffing uit een functie of uit de School;

• de uitsluiting.

 

1.6. De ethische commissie is gemachtigd om aan de School voorstellen te doen die ze noodzakelijk acht op ethisch gebied.

 

 

2. Samenstelling

2.1. De ethische commissie bestaat uit drie leden die minstens vijf jaar lid zijn van de B.S.J.P. Ze worden verkozen door de algemene vergadering (bij eenvoudige meerderheid) en zijn voor één derde vernieuwbaar om de twee jaar. Hun mandaat is tweemaal hernieuwbaar. De algemene vergadering duidt bovendien drie plaatsvervangers aan. De kandidaturen en hernieuwingen van het mandaat moeten bij de voorzitter ingediend worden tenminste 15 dagen vóór de algemene vergadering. De kandidaturen en hernieuwingen van het mandaat kunnen echter uitzonderlijk tijdens de algemene vergadering worden ingediend wanneer het aantal leden in de ethische commissie onvoldoende zou zijn na de stemming over de eventuele reeds ingediende kandidaturen.

 

2.2. Leden van de ethische commissie

Jos de Vogelaer, 1 rue du Moulin, BE - 1357 Hélécine,  josdevogelaer@skynet.be, 00 32 (0) 19 65 73 73

Marie-Anne Smet, 14 Verbindingslaan, BE-1060 Brussel, 00 32 (0) 475 82 44 03

Vervangende leden:

Walter De Clercq, 17A Osylei, BE - 2640 Mortsel, 00 32 (0) 3 216 04 48

bottom of page