Activiteiten

P4300383.JPG

Het gaat er niet om dat we andere dingen zien maar dat we de dingen anders zien (C.G. Jung)

1. Seminaries

Jung - leesseminarie

Het Jung-leesseminarie staat open voor iedereen die interesse heeft in het Jungiaanse gedachtegoed. In groep lezen we zowel werk van Jung als werken of teksten die hiermee in verband staan. Deelnemers krijgen inspraak in de keuze van wat ze lezen en kunnen zelf ook voorstellen doen. De leesgroep gaat door in Wetteren. Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter, Dirk Vergaert. U kunt via de startpagina naar actualiteit surfen om te ontdekken wat we momenteel aan het lezen zijn. 

Klinische seminaries

  • Nederlandstalig klinisch seminarie:
    Dit gaat maandelijks door in Watermael Bosvoorde. Aan de hand van teksten en artikels van diverse psychoanalytische auteurs, en persoonlijke bijdragen van deelnemers, vindt een uitwisseling plaats over ons werk.

  • Franstalig klinisch seminarie:
    dit gaat maandelijks door in Brussel. Het seminarie staat open voor de leden en kandidaten van de BSJP en voor niet-leden met praktijk, op uitnodiging van de groep. In deze groep is plaats om alle facetten van de eigen klinische praktijk te bespreken.

2. Studiedagen

  • Interne studiedagen: een interne of externe spreker wordt uitgenodigd om een bepaald thema of onderwerp uit te diepen. Deze studiedagen zijn toegankelijk voor leden en kanidaten, maar ook na persoonlijke uitnodiging. 

  • Externe studiedagen: op deze dagen nodigen we een spreker uit die ons door zijn lezing helpt denken over een "psychoanalytisch" belangrijk thema. Externe studiedagen staan open voor psychotherapeuten,en andere hulpverleners en geïnteresseerden. De thema's van voorbije studiedagen vindt u in het archief.

3. Atelier

In het aterlier werken kandidaten en leden van de School een psychoanalytisch thema uit aan de hand van klinisch materiaal. Reeds behandelde thema's zijn o.a.: 'Symbolisatie', 'Psychose en mystiek', 'pratiques cliniques et pratiques de creation: l'art de l'improvisation'.